PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-426

201E-427 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R112.05.1981ZNLE Gliwice
S109.02.1985ZNLE Gliwice
R209.09.1987ZNLE Gliwice
R402.08.1991ZNLE Gliwice
R525.10.1994ZNLE Gliwice
R628.02.1999ZNLE Gliwice
R723.10.2003ZNTK Oleśnica