PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-418

201E-419 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?22.08.2001ZNTK Poznań
R?22.10.2007ZNTK Oleśnica