CTL Logistics

ET22-408
91 51 3 150 762-5    PL-CTLL

201E-409 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
+++
27.08.1999
MZ Łódź
G106.01.2003ZNTK Oleśnica
1R128.04.2009ZNTK Oleśnica
1P4/212.06.2015ZNTK Oleśnica