PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-407
91 51 3 150 019-0    PL-PKPC

201E-408 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R631.07.1998ZNLE Gliwice
R728.03.2007ZNLE Gliwice
+++
24.10.2017