PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-394

201E-395 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?29.08.2001ZNTK Poznań
R?17.08.2007ZNTK Oleśnica