Zakład Taboru Kraków
Południowa DOKP

ET22-383

201E-384 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?14.06.1995ZNLE Gliwice
+++
30.07.1999