PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-378

201E-379 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R531.05.1995ZNLE Gliwice
R630.10.2000ZNLE Gliwice
R717.01.2008ZNLE Gliwice