PKP
Zakład Taboru w Żurawicy

ET22-366

201E-367 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?05.01.1996ZNLE Gliwice
+++
28.09.1999