PKP Cargo
Centrala

ET22-362

201E-363 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R706.07.2001ZNLE Gliwice
R830.04.2007ZNTK Oleśnica
+++
31.01.2017