PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-354

201E-355 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R830.11.2007ZNLE Gliwice
+++
24.10.2017