PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-352

201E-353 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R514.10.1998ZNLE Gliwice
R615.10.2007ZNLE Gliwice
+++
24.10.2017