PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Nowym Sączu

ET22-349

201E-350 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R729.03.2002ZNTK Poznań
R827.05.2008ZNLE Gliwice
+++
16.10.2012