PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-344

201E-345 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R628.04.1999ZNTK Oleśnica
R721.06.2007ZNTK Oleśnica