PKP Cargo
Centrala

ET22-343

201E-344 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R714.09.2001ZNTK Oleśnica
R814.12.2007ZNLE Gliwice
+++
31.01.2017