PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-342

201E-343 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R630.06.1999ZNTK Lubań
R722.05.2007ZNTK Oleśnica