PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Nowym Sączu

ET22-340

201E-341 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R731.12.2001ZNTK Poznań
R820.06.2007ZNLE Gliwice
+++
16.10.2012