PKP
Zakład Taboru we Wrocławiu

ET22-339

201E-340 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?31.07.1995ZNLE Gliwice
+++
08.10.1999