PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Nowym Sączu

ET22-334

201E-335 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R406.11.1992ZNLE Gliwice
R529.12.1997ZNLE Gliwice
R629.09.2001ZNTK Poznań
R729.08.2007ZNLE Gliwice
+++
16.10.2012