PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-327

201E-328 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R709.05.2002ZNTK Poznań
R821.04.2009ZNTK Oleśnica