PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-317

201E-318 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R825.01.2007ZNTK Oleśnica