PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-309

201E-310 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R516.07.1999ZNLE Gliwice
R631.05.2007ZNLE Gliwice