PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-293

201E-294 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R130.04.1981ZNLE Gliwice
S131.01.1985ZNLE Gliwice
R210.10.1987ZNLE Gliwice
S229.01.1991ZNLE Gliwice
R521.01.1995ZNTK Lubań