PKP
Zakład Taboru w Żurawicy

ET22-287

201E-288 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?12.07.1995ZNTK Lubań
+++
15.11.1999