PKP Cargo
Centrala

ET22-282

201E-283 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R723.04.1999ZNTK Lubań
R815.02.2008ZNTK Oleśnica
+++
31.01.2017