PKP Cargo
Centrala

ET22-275

201E-276 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R631.07.2000ZNLE Gliwice
R722.02.2008ZNTK Oleśnica
+++
31.01.2017