PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-269

201E-270 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R627.06.2007ZNLE Gliwice
+++
24.10.2017