PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-265

201E-266 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R619.11.1996ZNTK Lubań
R729.03.2007ZNLE Gliwice