PKP Cargo
Wielkopolski Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-258

201E-259 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?18.01.2008ZNTK Oleśnica
+++
28.12.2011