PKP
Zakład Taboru w Bydgoszczy

ET22-255

201E-256 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?18.10.1995ZNTK Lubań
+++
29.12.1999