PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-251

201E-252 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R629.03.2002ZNTK Poznań
R730.11.2007ZNTK Oleśnica
+++
24.10.2017