PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-250

201E-251 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R710.12.1999ZNTKiM Gdańsk
R828.09.2007ZNTK Oleśnica
+++
24.10.2017