PKP Cargo
Wielkopolski Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-244

201E-245 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R623.07.2001ZNTK Oleśnica
R720.04.2007ZNTK Oleśnica
+++
28.12.2011