Zakład Taboru Poznań
Zachodnia DOKP

ET22-240

201E-241 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?16.08.1994ZNLE Gliwice
+++
20.12.1998