Zakład Taboru Poznań
Zachodnia DOKP

ET22-235

201E-236 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?11.05.1995ZNLE Gliwice
+++
20.12.1998