PKP
Zakład Taboru w Łazach

ET22-222

201E-223 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?14.11.1995ZNLE Gliwice
+++
13.04.2006