PKP Cargo
Centrala

ET22-220

201E-221 / 1975
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?22.11.2002ZNTK Poznań
R?15.02.2008ZNTK Oleśnica
+++
31.01.2017