PKP
Zakład Taboru w Czerwieńsku

ET22-215

201E-216 / 1975
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?18.05.1994ZNLE Gliwice
+++
29.09.1999