PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-213

201E-214 / 1975
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R731.05.2002ZNTK Poznań
R812.03.2008ZNLE Gliwice
+++
16.10.2012