PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-207
91 51 3 150 490-3    PL-PKPC

201E-208 / 1975
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G124.11.1997ZNLE Gliwice
1R127.02.2008ZNLE Gliwice
P4/1 1R230.06.2016PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice