PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-2047 / ex. ET22-488
91 51 5 150 046-8    PL-PKPC

201Ek-489 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R130.09.1981ZNLE Gliwice
S109.11.1983ZNLE Gliwice
R220.02.1986ZNLE Gliwice
S230.04.1988ZNLE Gliwice
R523.02.1994ZNTK Oleśnica
R622.01.1998ZNTK Oleśnica
R730.10.2003ZNTK Oleśnica
G1+M31.01.2011ZNLE Gliwice