PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-2046 / ex. ET22-532
91 51 5 150 045-0    PL-PKPC

201Ek-533 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R513.11.1995ZNLE Gliwice
R616.11.1998ZNLE Gliwice
R725.03.2004ZNLE Gliwice
G1+M31.01.2011ZNLE Gliwice