PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-2045 / ex. ET22-494
91 51 5 150 048-4    PL-PKPC

201Ek-495 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R519.02.2001ZNLE Gliwice
G1+M31.12.2010ZNLE Gliwice