PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-2044 / ex. ET22-360
91 51 3 150 487-9    PL-PKPC

201Ek-361 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R128.05.1980ZNLE Gliwice
S104.05.1983ZNLE Gliwice
R219.04.1986ZNLE Gliwice
S2+A30.12.1989ZNLE Gliwice
R505.01.1994ZNLE Gliwice
R612.02.1999ZNTK Gdańsk
G1+M31.12.2010ZNLE Gliwice