PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-2043 / ex. ET22-391
91 51 5 150 044-3    PL-PKPC

201Ek-392 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?12.01.1999ZNTK Mińsk Maz.
R?22.08.2003ZNTK Oleśnica
G1+M30.11.2010ZNLE Gliwice