PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-2042 / ex. ET22-529
91 51 5 150 043-5    PL-PKPC

201Ek-530 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R621.08.1998ZNLE Gliwice
R727.08.2003ZNLE Gliwice
G1+M30.11.2010ZNLE Gliwice