PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-2041 / ex. ET22-540
91 51 5 150 042-7    PL-PKPC

201Ek-541 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?30.04.1997ZNTK Oleśnica
R?31.01.2003ZNTK Poznań
G1+M22.11.2010ZNLE Gliwice