PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-2040 / ex. ET22-403
91 51 5 150 041-9    PL-PKPC

201Ek-404 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R128.02.1981ZNLE Gliwice
S120.07.1984ZNLE Gliwice
R216.07.1987ZNLE Gliwice
R414.12.1992ZNTK Lubań
R519.05.1997ZNTK Oleśnica
G1+M29.10.2010ZNLE Gliwice