PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-2039 / ex. ET22-424
91 51 5 150 040-1    PL-PKPC

201Ek-425 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?09.10.1997ZNTK Oleśnica
G1+M28.10.2010ZNLE Gliwice