PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-2038 / ex. ET22-548
91 51 5 150 039-3    PL-PKPC

201Ek-549 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?31.12.2002ZNTK Poznań
G1+M25.10.2010ZNLE Gliwice