PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-2037 / ex. ET22-314
91 51 5 150 038-5    PL-PKPC

201Ek-315 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R516.03.1993ZNLE Gliwice
R631.08.1995ZNLE Gliwice
R726.11.1998ZNLE Gliwice
R819.04.2004ZNLE Gliwice
G1+M30.09.2010ZNLE Gliwice